ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Μετοχές και Μετοχικό κεφάλαιο ετερόρρυθμων συνεταιρισμών

Εφόσον ο ετερόρρυθμος συνεταιρισμός που θα ιδρυθεί θα έχει μετοχικό κεφάλαιο τότε κοινοποιείται με την καταχώριση του εντύπου Σ1 ο αριθμός των μετοχών που έχουν παραχωρηθεί ή θα παραχωρηθούν προς κάθε ετερόρρυθμο συνέταιρο. Επίσης στις περιπτώσεις των ετερορρύθμων συνεταίρων στους οποίους δεν θα εκδοθούν μετοχές καταχωρείται το καταβληθέν ποσό το οποίο έχει συνεισφέρει ή θα συνεισφέρει ο κάθε ετερόρρυθμος συνέταιρος καθώς και κατά πόσο αυτό έχει καταβληθεί με μετρητά ή με άλλο τρόπο.

Η κοινοποίηση αλλαγής στο ποσό που καταβλήθηκε ή στον αριθμό των μετοχών που κατέχει ετερόρρυθμος συνέταιρος γίνεται με το έντυπο Σ2 εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής της.

go to top