ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις

Συνέταιροι

Ένας συνεταιρισμός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) και μέχρι εκατό (100) συνεταίρους. Δεν μπορεί να συσταθεί συνεταιρισμός μεταξύ περισσότερων από 10 προσώπων με σκοπό τη διεξαγωγή τραπεζιτικών εργασιών.

Ομόρρυθμοι συνέταιροι

Κάθε ομόρρυθμος συνέταιρος αντιπροσωπεύει το συνεταιρισμό και τους άλλους συνέταιρους για τον σκοπό διεξαγωγής των εργασιών του συνεταιρισμού. Ως εκ τούτου, κάθε ομόρρυθμος συνέταιρος είναι από κοινού υπεύθυνος με τους άλλους συνεταίρους για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που προκύπτουν ενόσω αυτός είναι συνέταιρος.

Σημειώνεται ότι οι ομόρρυθμοι συνέταιροι είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση των σχετικών εγγράφων και ειδοποιήσεων αναφορικά με την επικαιροποίηση του μητρώου του συνεταιρισμού στον Έφορο Εταιρειών.

Ετερόρρυθμοι συνέταιροι

Ο ετερόρρυθμος συνέταιρος συνεισφέρει συγκεκριμένο ποσό ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό στο συνεταιρισμό. Ο ετερόρρυθμος συνεταίρος δεν ευθύνεται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που έχει συνεισφέρει.

Σημειώνεται επίσης ότι ο ετερόρρυθμος συνέταιρος δεν λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισμού και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει τον οίκο. Εάν όμως ένας ετερόρρυθμος συνέταιρος λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση των εργασιών του οίκου, τότε ευθύνεται για όλα τα χρέη τις υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενώσω αυτός λάμβανε μέρος στη διεύθυνση ως σαν να ήταν ομόρρυθμος συνεταίρος.

Ετερόρρυθμος συνέταιρος δια μετοχών δεν δύναται να συμμετέχει στη διεύθυνση και τις εργασίες του οίκου και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει τον συνεταιρισμό.

Κοινοποίηση στον Έφορο Εταιρειών

Τα στοιχεία αναφορικά με τους πρώτους συνεταίρους (είτε ομόρρυθμους είτε ετερόρρυθμους) κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με την συμπλήρωση και καταχώριση του εντύπου Σ1 κατά την εγγραφή του συνεταιρισμού. Σημειώνεται ότι κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών τα ονόματα των ομόρρυθμων συνεταίρων οι οποία θα είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται τις υποθέσεις του συνεταιρισμού, να διευθύνουν αυτόν και να υπογράφουν εκ μέρους του.

Μεταγενέστερα της εγγραφής του συνεταιρισμού, οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τους συνεταίρους κοινοποιούνται με το έντυπο Σ2. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Επικαιροποίηση στοιχείων συνεταίρων.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των συνεταίρων δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

go to top