ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τύποι Συνεταιρισμού icon

Τύποι Συνεταιρισμού

Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός

Ένας ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να αποτελείται από ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα που θα είναι οι ομόρρυθμοι συνεταίροι και θα ευθύνονται για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου, καθώς και από ένα (1) ή περισσότερα πρόσωπα που θα είναι οι ετερόρρυθμοι συνεταίροι, οι οποίοι συνεισφέρουν συγκεκριμένο ποσό ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό στο συνεταιρισμό και στα οποία πρόσωπα δύναται να παραχωρηθεί συγκεκριμένος αριθμός μετοχών.

Οι ετερόρρυθμοι συνεταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που έχουν συνεισφέρει. Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός μπορεί να έχει μετοχικό κεφάλαιο και να είναι περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών. Είτε έχει μετοχικό κεφάλαιο είτε όχι, ο ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

go to top