ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Σύσταση συνεταιρισμού

Πιστοποιητικό Σύστασης

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας για την εγγραφή του συνεταιρισμού, έχουν τηρηθεί θα προβεί στη δημοσίευση της εγγραφής του στην Επίσημη Εφημερίδα και θα εκδώσει το πιστοποιητικό σύστασής του, στο οποίο θα αναφέρεται και ο αριθμός εγγραφής του.

Το πιστοποιητικό σύστασης μπορεί να παραληφθεί είτε ηλεκτρονικά στο χώρο εργασίας (σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος), ή από τη θυρίδα του Τμήματος ή από τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου. 

Πιστοποιημένα Αντίγραφα

Προαιρετικά, με την καταβολή του ποσού των είκοσι (20) ευρώ για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο και το τέλος των είκοσι (20) ευρώ για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο σε περίπτωση επίσπευσης, μπορούν να εκδοθούν τα ακόλουθα Πιστοποιητικά/Πιστοποιημένα αντίγραφα του συνεταιρισμού:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής ·
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Διεύθυνσης Τόπου Εργασίας ·
  • Πιστοποιητικό συνεταίρων ·
  • Πιστοποιημένο αντίγραφο του εντύπου Σ1.

Τα πιστοποιητικά καθώς και οποιαδήποτε πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top