ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Συνεταιρισμού

Επισκόπηση

Μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου καθώς και πιστοποιητικού συνεταιρισμού από τον Έφορο Εταιρειών. Νοείται ότι το πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό θα αντικατοπτρίζει την εικόνα του συνεταιρισμού με βάση τα όσα έχουν κοινοποιηθεί στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του.

Συγκεκριμένα, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει τα ακόλουθα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Συνεταιρισμού
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Τόπου Εργασίας
  • Πιστοποιητικό Διαγραφής
  • Πιστοποιητικό Συνεταίρων
  • Πιστοποιητικό ότι ο Συνεταιρισμός υφίσταται
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Τελευταίας Αλλαγής
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Εντύπων Συνεταιρισμού

Σημειώνεται ότι το πιστοποιητικό διεύθυνσης τόπου εργασίας μπορεί να εξασφαλισθεί τόσο για συγκεκριμένη ημερομηνία όσο και για συγκεκριμένη περίοδο.

Καταχώριση αιτήματος έκδοσης πιστοποιημένων αντιγραφών/ πιστοποιητικών

Τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά, τα οποία είναι σκιαγραφημένα με έντονη γραμματοσειρά, μπορείτε να τα εξασφαλίσετε διά του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών διά διαδικτύου.

Σημειώνεται, ότι όλα τα πιο πάνω πιστοποιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά μπορείτε να τα εξασφαλίσετε εναλλακτικά διά χειρός / ταχυδρομείου. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων διά χειρός / ταχυδρομείου.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top