ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Ένας συνεταιρισμός, μπορεί να παύσει τις εργασίες του είτε μετά από εκούσια διαγραφή του είτε λόγω ακούσιας διαγραφής του από τον Έφορο Εταιρειών, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο συνεταιρισμός δεν διεξάγει εργασίες, ή λόγω διάλυσής του μέσω δικαστηρίου.

Ακολουθείστε τον οδηγό για να προβείτε στην εκούσια διαγραφή συνεταιρισμού:

Ακούσια διαγραφή συνεταιρισμού μπορεί να γίνει είτε με Διάταγμα δικαστηρίου είτε από τον Έφορο Εταιρειών αν ο Έφορος έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο Συνεταιρισμός δεν διεξάγει εργασίες:

go to top