ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκούσια Διαγραφή Συνεταιρισμού

Ένας συνεταιρισμός δύναται να διαλυθεί για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

  • Η περίοδος ή η δραστηριότητα για την οποία συστάθηκε ο συνεταιρισμός έληξε / τερματίστηκε
  • Θάνατο ή πτώχευση οποιουδήποτε συνεταίρου
  • Ανάληψη επιβάρυνσης του μεριδίου του συνεταίρου για ξεχωριστό χρέος του
  • Παράνομη διεξαγωγή εργασιών του συνεταιρισμού ή οι συνέταιροι διεξαγάγουν παράνομες εργασίες

Η διαγραφή από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών γίνεται με την κοινοποίηση της διάλυσής του στον Έφορο Εταιρειών εντός ενός μηνός από την παύση διεξαγωγής των εργασιών.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top