ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τύποι Εταιρειών   icon

Τύποι Εταιρειών

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και με μετοχικό κεφάλαιο

Η εταιρεία αυτή έχει μετοχικό κεφάλαιο και η ευθύνη των μελών της περιορίζεται από το ιδρυτικό έγγραφο αφενός μέχρι του ποσού που δεν κατέβαλαν, αν υπάρχει, για τις αντίστοιχες μετοχές που κατέχουν και αφετέρου μέχρι του ποσού που τα μέλη έχουν αναλάβει αντίστοιχα να συνεισφέρουν στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της. Η εταιρεία αυτή δύναται να είναι είτε ιδιωτική είτε δημόσια, στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να προσφέρει τις μετοχές της για αγορά προς το κοινό.  

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top