ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων icon

Απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων

Εγγραφή χρήστη

Για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων, θα πρέπει αρχικά να εγγραφείτε στην πλατφόρμα τής Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «gov.cy», εάν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι. Για τις οδηγίες εγγραφής ακολουθείστε τον σύνδεσμο: Διαδικασία Εγγραφής.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης είναι σε θέση να προβεί στην υποβολή, μεταξύ άλλων, της αίτησης για έγκριση ονόματος, εγγραφή εταιρείας, και  έκδοσης πιστοποιημένων αντιγράφων.

Εξασφάλιση κωδικών εξουσιοδότησης οργανισμού

Τονίζεται ότι, η καταχώριση εγγράφων εγγεγραμμένου οργανισμού διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων προϋποθέτει την εξασφάλιση κωδικών σύνδεσης τής επιχειρηματικής οντότητας. Οι κωδικοί σύνδεσης μπορούν να εξασφαλιστούν με την υποβολή  αίτησης για εγγραφή εγγεγραμμένου οργανισμού στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efilingcodes@drcor.mcit.gov.cy.

Η επιχειρηματική οντότητα που επιθυμεί να καταχωρούνται τα έγγραφά της μπορεί να παραχωρήσει τον κωδικό εξουσιοδότησης της σε εγγεγραμμένο χρήστη. Στην αντίθετη περίπτωση, που επιχειρηματική οντότητα επιθυμεί να καταχωρεί η ίδια τα έγγραφά της, θα πρέπει να εγγραφεί και ως χρήστης.

Αλλαγή στοιχείων και ακύρωση κωδικού εξουσιοδότησης

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε στην αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του οργανισμού ή στην ακύρωση του κωδικού εξουσιοδότησης του μπορείτε να  συμπληρώσετε  την αίτηση για αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας και ακύρωση του κωδικού εξουσιοδότησης του εγγεγραμμένου οργανισμού στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων και να την αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο efilingcodes@drcor.mcit.gov.cy.

go to top