ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Κλάδος Εταιρειών icon

Κλάδος Εταιρειών

Ο Κλάδος Εταιρειών προάγει την ανάπτυξη και λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί την κατ’ εξοχήν αρμόδια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την τήρηση ενός αξιόπιστου μητρώου όλων των εγγεγραμμένων σε αυτό επιχειρηματικών οντοτήτων.

Ο Κλάδος Εταιρειών αποτελεί έναν από τους δύο κλάδους του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Κλάδου Εταιρειών τροχοδρομούνται μεταρρυθμίσεις που θα υποβοηθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του επιχειρηματικού κόσμου και την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης, διαμέσου της εφαρμογής βελτιωμένων διαδικασιών που θα υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες.

go to top