ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Λειτουργία Εταιρείας

Μία εταιρεία, μετά τη σύστασή της στον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο της, κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της καθώς και να συμμορφώνεται με τις ετήσιες υποχρεώσεις της εντός του χρονικού περιθωρίου το οποίο ορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

Λειτουργία Εμπορικής Επωνυμίας

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας πρέπει να ενημερώνεται ο Έφορος Εταιρειών.Δείτε εδώ αναλυτικά ποιες είναι οι υποχρεώσεις μιας εμπορικής επωνυμίας, προκειμένου να διατηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

Λειτουργία Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής

Μάθετε όλες τις υποχρεώσεις που έχει μια αλλοδαπή εταιρεία σχετικά με την τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου στον Έφορο Εταιρειών κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top