ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Λειτουργία Εταιρείας icon

Λειτουργία Εταιρείας

Μία εταιρεία, μετά την σύσταση της στον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο της κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της καθώς και να συμμορφώνεται με τις ετήσιες υποχρεώσεις της εντός του χρονικού περιθωρίου το οποίο ορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο.

Η επικαιροποίηση του μητρώου εταιρείας μπορεί να διεκπεραιωθεί γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα αξιοποιώντας τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εφόρου Εταιρειών όπως είναι η αναζήτηση στο μητρώο Εταιρειών, η καταχώριση ετήσιων εκθέσεων, η κοινοποίηση αλλαγής των αξιωματούχων και η απόκτηση πιστοποιημένων αντιγράφων.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top