ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Λειτουργία Συνεταιρισμού  icon

Λειτουργία Συνεταιρισμού

Ένας συνεταιρισμός, μετά την σύσταση του στον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο του κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία του καθώς και να συμμορφώνεται με τις ετήσιες υποχρεώσεις του εντός του χρονικού περιθωρίου το οποίο ορίζεται στον περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο.

Για γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη διεκπαιρέωση των διαδικασιών, αξιοποιείστε τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εφόρου Εταιρειών, όπως είναι η έρευνα στο μητρώο επιχειρηματικών οντοτήτων και η εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων συνεταιρισμών.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top