ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Τερματισμός Εταιρείας

Μία εταιρεία, μπορεί να παύσει τις εργασίες της στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω εκούσιας διαγραφής, διασυνοριακής συγχώνευσης, μεταφοράς έδρας εκτός της Δημοκρατίας ή λόγω ακούσιας διαγραφής της από τον Έφορο Εταιρειών επειδή δεν ήταν συμμορφούμενη με τις εκ τού «περί εταιρειών» Νόμου υποχρεώσεις της π.χ. καταχώριση ετήσιων εκθέσεων. Παρόλα αυτά, ακόμα και μετά τη διαγραφή της από το μητρώο τού Εφόρου Εταιρειών, είναι δυνατή η επαναφορά τής εταιρείας.

Τερματισμός Συνεταιρισμού

Σε περίπτωση που συνεταιρισμός παύσει να διεξάγει εργασίες οφείλει να κοινοποιήσει τον τερματισμό των δραστηριοτήτων του στον  Έφορο Εταιρείων. Τερματισμός συνεταιρισμού μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον Έφορο Εταιρειών στην περίπτωση που έχει εύλογη αίτια ότι ο συνεταιρισμός δεν διεξάγει δραστηριότητες, και συνεπώς να προβεί στη διαγραφή του.

Τερματισμός Εμπορικής Επωνυμίας

Η εμπορική επωνυμία μπορεί να διαγραφεί είτε με κοινοποίηση στον Έφορο Εταιρειών της παύσης διεξαγωγής εργασιών από τον ιδιοκτήτη, είτε από ίδιο τον Έφορο Εταιρειών σε περίπτωση που αυτός έχει εύλογη αιτία ότι η εμπορική επωνυμία δεν διεξάγει εργασίες.

Τερματισμός Τόπου Εργασίας Αλλοδαπής

Όταν η αλλοδαπή εταιρεία δεν διεξάγει πλέον εργασίες στη Δημοκρατία δύναται να υποβάλει αίτηση για διαγραφή της από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top