ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Νέα icon

Νέα

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι το Σάββατο 23/09/2023 από τις 10:00 π.μ. μέχρι και τις 2:00 μ.μ. οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνέχεια της ανακοίνωσης (Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων) του ημερομηνίας 01/09/2023, υπενθυμίζει την επιχειρηματική κοινότητα ότι  περισσότερα
Το ΤΕΕΔΙ, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με θέμα Λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην ενδιάμεση λύση, ημερ. 05/08/2022 και ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, η οποία αναμένεται περί τα τέλη Οκτωβρίου 2023, καλεί όλες τις εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, τις ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και τους Συνεταιρισμούς καθώς και τους αξιωματούχους/συνεταίρους τους, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, όπως μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2023 καταχωρίσουν τα στοιχεία και πληροφορίες των πραγματικών τους δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων που τηρεί το Τμήμα, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ή/και η έναρξη ποινικής διαδικασίας λόγω μη συμμόρφωσης.  περισσότερα
Σε συνέχεια σχετικής Ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερομένους ότι από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή το έντυπο ΗΕ67, το οποίο είναι Δήλωση Συμβούλου της εταιρείας για τη μη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και τη μη καταβολή Ετήσιου Τέλους της εταιρείας.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό δελτίο του Κλάδου Εταιρειών

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα

go to top