ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Νέα icon

Νέα

Σε συνέχεια σχετικής Ανακοίνωσής μας ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας υπενθυμίζει τους ενδιαφερομένους ότι από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρμογή το έντυπο ΗΕ67, το οποίο είναι Δήλωση Συμβούλου της εταιρείας για τη μη καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και τη μη καταβολή Ετήσιου Τέλους της εταιρείας.  περισσότερα
Το ΤΕΕΔΙ σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ημερ. 28/11/2022 με θέμα την Αναστολή Πρόσβασης στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό...  περισσότερα
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ημερομηνίας 11/02/2022 με θέμα την υποχρέωση των επενδυτικών ταμείων για καταχώριση των πραγματικών δικαούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Εφόρου Εταιρειών διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να κοινοποιείται η τελευταία εικόνα του πραγματικού δικαιούχου.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι στη βάση σχετικής Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ημερ. 22/11/2022, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-37/20 και C-601/20, αναστέλλεται από τις 23/11/2022, η πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή των εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι τη Παρασκευή 04/11/2022 από τις 05:00 μ.μ. μέχρι και τις 07:00 μ.μ. οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενημερώνει την επιχειρηματική κοινότητα ότι από την 01 Νοεμβρίου 2022, δεν θα παραλαμβάνονται πλέον αιτήσεις για ταυτοποίηση προφίλ νομικών οντοτήτων, στο Τμήμα.  περισσότερα
Υπογραφή Σύμβασης ολοκληρωμένης πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας photo
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 2022 υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανάπτυξη και εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων στο Τμήμα.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό δελτίο του Κλάδου Εταιρειών

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα

go to top