ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Νέα icon

Νέα

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι στη βάση σχετικής Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ημερ. 22/11/2022, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-37/20 και C-601/20, αναστέλλεται από τις 23/11/2022, η πρόσβαση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για το ευρύ κοινό.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή των εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι τη Παρασκευή 04/11/2022 από τις 05:00 μ.μ. μέχρι και τις 07:00 μ.μ. οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης του Κυβερνητικού Κόμβου Διαδικτύου  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενημερώνει την επιχειρηματική κοινότητα ότι από την 01 Νοεμβρίου 2022, δεν θα παραλαμβάνονται πλέον αιτήσεις για ταυτοποίηση προφίλ νομικών οντοτήτων, στο Τμήμα.  περισσότερα
Υπογραφή Σύμβασης ολοκληρωμένης πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας photo
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 2022 υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανάπτυξη και εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Διαχείρισης Μητρώων στο Τμήμα.  περισσότερα
Το ΤΕΕΔΙ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ενημερώνει την επιχειρηματική κοινότητα ότι η λειτουργία της ενδιάμεσης λύσης για εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, θα συνεχιστεί και πέραν της 31ης Ιουλίου 2022  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό δελτίο του Κλάδου Εταιρειών

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα

go to top