ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Νέα icon

Νέα

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 1-9 απο 318 για Επιχειρηματική οντότητα , Κύκλος ζωής clear
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ανακοινώνει ότι αύριο Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 τα συστήματα των Πραγματικών Δικαιούχων (UBO), eFiling και eSearch καθώς και τα συστήματα του Κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας θα είναι προσωρινά ΕΚΤΟΣ Λειτουργίας.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2024 Ν.26(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2024, η νομοθεσία που αφορά την μεταφορά έδρας από μία Ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα τροποποιείται και πλέον θα αναφέρεται ως Διασυνοριακή Μετατροπή.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής με θέμα «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» ημερομηνίας 29/03/2024, ενημερώνει ότι σε περίπτωση που Συνεταιρισμός έχει εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) σε συνέχεια της ανακοίνωσής με θέμα «Ανακοίνωση Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» ημερομηνίας 14/03/2024,  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 η εξυπηρέτηση του κοινού είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεφώνου θα διενεργείται αποκλειστικά μεταξύ των ωρών 12:30 – 14:30.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ανακοινώνει ότι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταχώρησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικών Ερευνών είναι εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρεί το Τμήμα, για εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που συστάθηκε ή ενεγράφη πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν έχει δραστηριοποιηθεί έκτοτε στις ελεύθερες περιοχές και η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των εταιρειών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 391Α του περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 και στη Σημείωση 2 του Ν.149(I)/1999 Ειδική Διάταξη, παρατείνεται λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των συγκεκριμένων εταιρειών, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2024.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο διευκόλυνσης συμμόρφωσης με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, σας ενημερώνει ότι με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης μπορείτε να λάβετε γνώση σε ποιες εταιρείες είστε διορισμένοι αξιωματούχοι ή/και μέτοχοι.  περισσότερα
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό) Νόμο 2024, Ν.25(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2024, το ετήσιο τέλος των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταργείται από το 2024 κι έπειτα. Τα ετήσια τέλη για τα έτη από το 2011 – 2023 συνεχίζουν να ισχύουν.  περισσότερα
Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε ανασκόπηση στο ενημερωτικό δελτίο του Κλάδου Εταιρειών

Επίσημη Εφημερίδα

Επίσημη Εφημερίδα

Ενημερωθείτε ως προς τις δημοσιεύσεις του Εφόρου Εταιρειών στην Επίσημη Εφημερίδα

go to top