ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Αλλοδαπών Εταιρειών

  Έντυπο
No.:
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων αλλοδαπής εταιρείας καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό συν προαιρετικό τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό για επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών αλλοδαπής εταιρείας αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση των πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών αλλοδαπής εταιρείας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων 

Αίτηση για έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων αλλοδαπών εταιρειών

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top