ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη ΕΟΟΣ

  Έντυπο
No.: ΕΟΟΣ1, ΕΟΟΣ3
ΤΕΛΟΣ: 340,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το ακόλουθο έντυπο (έντυπο ΕΟΟΣ1), για να μεταφέρετε την έδρα Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνοδευόμενο από το έντυπο ΕΟΟΣ3, καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των τριακοσίων σαράντα ευρώ (€340) και επιπρόσθετο τέλος εκατόν ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Μεταφορά έδρας ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή του ΕΟΟΣ, να λάβετε και πιστοποιημένα αντίγραφα των συναφή με τη σύσταση του ΕΟΟΣ Πιστοποιητικών θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου της σύμβασης σύστασης, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

ΕΟΟΣ1

Δήλωση Ονόματος, Έδρας, Σκοπών, Στοιχεία Μελών και Διάρκειας ΕΟΟΣ

ΕΟΟΣ3

Στοιχεία και Αλλαγή Στοιχείων σε σχέση με Αξιωματούχους

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top