ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα άλλων καταχωρίσεων στο μητρώο εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΗΕ7
ΤΕΛΟΣ: κυμαινόμενο
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο έκθεσης αντί πρόσκλησης (έντυπο ΗΕ7) για εγγραφή αγοράς μετοχών που πρέπει να παραδοθεί στον Έφορο Εταιρειών από ιδιωτική εταιρεία κατά τη μετατροπή της σε δημόσια εταιρεία.  

Για καταχώριση τού πιο πάνω εντύπου μαζί με το αίτημα αλλαγής ονόματος, και το αίτημα τροποποίησης του καταστατικού εγγράφου, καταβάλλεται το τέλος των δύο χιλιάδων ευρώ (€2000). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση προσκόμισης:

Παράλληλα, σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ(€20) ανά έντυπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του πιο πάνω εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα Τροποποίηση τύπου επιχειρηματικής οντότητας αντίστοιχα.

ΗΕ7

Τύπος έκθεσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή για αγορά μετοχών που πρέπει να παραδοθεί στον Έφορο από ιδιωτική εταιρεία κατά την μετατροπή της σε δημόσια εταιρεία και εκθέσεις που πρέπει να εκτίθενται

go to top