ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου επιβαρύνσεων και υποθηκών

  Έντυπο
No.: ΗΕ28,29,30
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα έντυπα για να επικαιροποιήσετε το μητρώο τής εταιρείας σας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας :

  • δήλωση εξόφλησης εγγεγραμμένης επιβάρυνσης (έντυπο ΗΕ28) ή
  • δήλωση μερικής εξόφλησης εγγεγραμμένης επιβάρυνσης ή απαλλαγή µέρους τής περιουσίας από επιβάρυνση (έντυπο ΗΕ29) ή
  • δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί ή υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία τής εταιρείας (έντυπο ΗΕ30).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για το έντυπο ΗΕ28 ή έντυπο ΗΕ29 ή έντυπο ΗΕ30 καθώς και στη σελίδα Κοινοποίησης εξόφλησης επιβάρυνσης αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε την ολική εξόφληση τής επιβάρυνσης (έντυπο ΗΕ28) ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εξόφληση επιβάρυνσης 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο ενοποιημένο έντυπο AE11 το οποίο αντικατέστησε τα έντυπα ΗΕ28, ΗΕ29 και ΗΕ30 αναφορικά με τις αλλοδαπές εταιρείες.

ΗΕ28

Δήλωση εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης

ΗΕ29

Δήλωση µερικής εξόφλησης εγγεγραµµένης επιβάρυνσης ή απαλλαγή µέρους της περιουσίας απο επιβάρυνση

ΗΕ30

Δήλωση ότι περιουσία που έχει επιβαρυνθεί η υποθηκευτεί δεν αποτελεί πλέον περιουσία της εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top