ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου επιβαρύνσεων και υποθηκών

  Έντυπο
No.: ΗΕ24Υ
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τα στοιχεία υποθήκης σε περιουσία εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία (έντυπο ΗΕ24Υ) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο τής εταιρείας σας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα Εγγραφή υποθήκης  αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε την εγγραφή υποθήκης ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εγγραφή υποθήκης 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το νέο έντυπο AE7Y το οποίο αντικατέστησε το έντυπο ΗΕ24Υ αναφορικά με την εγγραφή υποθήκης αλλοδαπής εταιρείας.

ΗΕ24Υ

Στοιχεία υποθήκης σε περιουσία εταιρείας εγγεγραµµένης στην Κυπριακή Δηµοκρατία

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top