ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ24Υ είναι:

 • ο αριθμός εταιρείας να συνάδει με το όνομα της εταιρείας ∙
 • η ημερομηνία εγγραφής της υποθήκης να μην υπερβαίνει τις 21 ημέρες από την ημερομηνία που κοινοποιείται το έντυπο στο Τμήμα. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 21 ημέρες χρειάζεται να υποβληθεί διάταγμα Δικαστηρίου για παράταση χρόνου υποβολής συνοδευόμενο από το αντίστοιχο τέλος των €20,00 ∙
 • αριθμός υποθήκης πρέπει να συμβαδίζει με την ημερομηνία εγγραφής της υποθήκης (π.χ. Υ (αριθμός)/(χρονολογία) –Υ140/2014) ∙
 • το Κτηματολογικό γραφείο που εγγράφηκε η υποθήκη πρέπει να είναι συμπληρωμένο με την επαρχία όπου ευρίσκεται η ενυπόθηκη περιουσία και να συνάδει με την επαρχία που αναγράφεται στο πεδίο της περιγραφής της περιουσίας ∙
 • η ημερομηνία απόκτησης της περιουσίας: το πεδίο αυτό συμπληρώνεται όταν η περιουσία αποκτήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο από την ημερομηνία εγγραφής της υποθήκης στο Κτηματολόγιο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί και η ημερομηνία της υποθήκης ∙
 • ποσό που διασφαλίστηκε με την υποθήκη πρέπει να είναι συμπληρωμένο. Δεν μπορεί να εγγραφεί η υποθήκη χωρίς το διασφαλισθέν ποσό ∙
 • στο πεδίο περιγραφή της περιουσίας η οποία υποθηκεύτηκε πρέπει να αναγράφεται το είδος του ακινήτου (π.χ. οικόπεδο, χωράφι κ.τλ), ο αρ. ακινήτου, το τεμάχιο και η περιοχή όπου ευρίσκεται η ενυπόθηκη περιουσία ∙
 • δικαιούχοι επιβάρυνσης: να συμπληρωθεί το πλήρες όνομα φυσικού προσώπου ή οργανισμού/εταιρείας και με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης ∙
 • να είναι υπογραμμένο το έντυπο από διευθυντή ή γραμματέα ή το δικηγόρο του ενυπόθηκου δανειστή.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

 • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
 • μη ορθή συμπλήρωση/προσκόμιση των πιο πάνω αναφερθέντων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Εγγραφή υποθήκης.

go to top