ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ12
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο έκθεσης παραχώρησης μετοχών (έντυπο ΗΕ12) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο τής εταιρείας σας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση καταχώρισης τού εντύπου με διάταγμα δικαστηρίου καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν του ενός μηνός από την πρώτη αναγραφόμενη σε αυτό παραχώρηση μετοχών υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Σε περίπτωση εξασφάλισης διατάγματος του Δικαστηρίου που να παρατείνει το χρόνο της παράδοσης του παρόντος εντύπου, η εν λόγω χρηματική επιβάρυνση επιβάλλεται μέχρι την ημέρα της καταχώρισης σχετικής αίτησης για θεραπεία στο Δικαστήριο. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε την έκθεση παραχώρησης μετοχών εταιρείας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.  

η-καταχώριση αλλαγής

 

 

ΗΕ12

Έκθεση παραχώρησης µετοχών

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top