ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ12 είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • ημερομηνία παραχώρησης (ένα μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου – πέραν του μήνα χρειάζεται διάταγμα δικαστηρίου για σκοπούς παράτασης χρόνου) ∙
  • διαθέσιμο κεφάλαιο ∙
  • πλήρης στοιχεία διεύθυνσης και αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος ∙
  • υπογραφή Αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας) ∙
  • εάν η εταιρεία είναι δημόσια να διευκρινιστεί ο τρόπος παραχώρησης (ιδιωτική τοποθέτηση ή πρόσκληση για εγγραφή) ∙
  • εάν η εταιρεία είναι δημόσια και το αντάλλαγμα μη χρηματικό τότε χρειάζεται η έκθεση εμπειρογνωμόνων.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
  • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών.

go to top