ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ16
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο ειδοποίησης ενοποίησης, διαίρεσης, υποδιαίρεσης εξαγοράς ή ακύρωσης μετοχών, μετατροπής μετοχών και επαναµετατροπής ποσοστού κεφαλαίου σε µετοχές (έντυπο ΗΕ16) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο της εταιρείας σας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να κοινοποιήσετε τη διαφορροποίηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-καταχώριση αλλαγής 

ΗΕ16

Κοινοποίηση για ενοποίηση, διαίρεση, υποδιαίρεση εξαγορά ή ακύρωση µετοχών, µετατροπή µετοχών και επαναµετατροπή ποσοστού κεφαλαίου σε µετοχές

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top