ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ57
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο μεταβίβασης μετοχών (έντυπο ΗΕ57) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο ιδιωτικής εταιρείας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση τής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση καταχώρισης του εντύπου με διάταγμα δικαστηρίου για διόρθωση τού μητρώου μελών καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση τού εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μελών αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε μεταβιβάσεις μετοχών ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-καταχώριση αλλαγής 

ΗΕ57

Μεταβίβαση µετοχών ιδιωτικής εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top