ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου παραλήπτη & διαχειριστή

  Έντυπο
No.: ΗΕ37
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο λογαριασμού εισπράξεων και πληρωμών παραλήπτη / διαχειριστή (έντυπο ΗΕ37) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο της εταιρείας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίτπωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδιακασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης  και στη σελίδα Καταχώριση λογαριασμού εισπράξεων και πληρωμώναντίστοιχα.

ΗΕ37

Λογαριασμός Εισπράξεων και Πληρωμών Παραλήπτη ή Διαχειριστή

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top