ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα καταχώρισης ετήσιας έκθεσης

  Έντυπο
No.: ΗΕ32(Ι), ΗΕ32ΧΚ,ΗΕ32(Δ)
ΤΕΛΟΣ: 20,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, ανάλογα με το είδος της εταιρείας, τα ακόλουθα έντυπα για να επικαιροποιήσετε το μητρώο της εταιρείας σας καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας:

  • ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο (έντυπο ΗΕ32Ι), ή
  • ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ32Δ), ή
  • ετήσια έκθεση εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο (έντυπο ΗΕ32ΧΚ).

 Στην βάση του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου 2024, Ν.18(Ι)/2024 , ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Μαρτίου 2024, εταιρεία που παραλείπει να υποβάλει εμπρόθεσμα την ετήσια έκθεσή της (για τις Ετήσιες Εκθέσεις με ημερομηνία σύνταξης για τα έτη 2021 και εντεύθεν) , υπόκειται σε εφάπαξ χρηματική επιβάρυνση ύψους πενήντα ευρώ (€50) και σε περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης και το μέγιστο συνολικό ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (€150).

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης, επιβάλλεται επιπρόσθετο τέλος καταχώρισης ύψους είκοσι ευρώ (€20).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βαικότερα κριτήρια και συχνότερους λόγους απόρριψης ιδιωτικής εταιρείαςδημόσιας εταιρείας και εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο και στις σελίδες καταχώριση ετήσιων εκθέσεων και οικονομικών καταστάσεων εταιρείας και ευρωπαικής εταιρείας αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, η ετήσια έκθεση (έντυπο ΗΕ32I) ιδιωτικής εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο έτους 2014 και εντεύθεν μπορεί να καταχωρισθεί μόνο διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών, ενώ η ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας (έντυπο ΗΕ32Δ) και εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο (έντυπο ΗΕ32ΧΚ) δύναται να καταχωρισθεί μόνο διά χειρός/ ταχυδρομείου.

η-καταχώριση ετήσιας έκθεσης ιδιωτικής εταιρείας 

ΗΕ32(Ι)

Ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας µε µετοχικό κεφάλαιο

ΗΕ32Δ

Ετήσια έκθεση δηµόσιας εταιρείας µε µετοχικό κεφάλαιο

ΗΕ32XK

Ετήσια έκθεση εταιρείας, χωρίς µετοχικό κεφάλαιο

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top