ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπο εξασφάλισης πιστοποιημένων αντιγράφων

  Έντυπο
No.:
ΤΕΛΟΣ: κυμαινόμενο
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την πιο κάτω αίτηση για να εξασφαλίσετε πιστοποιημένα αντίγραφα ή πιστοποιητικά εγγεγραμμένης εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών, καταβάλλοντας:

  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό ∙
  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ή πενήντα ευρώ (€50) στην περίπτωση πιστοποιημένου αντιγράφου ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου που προσκομίζεται ή δεν προσκομίζεται αντίστοιχα ∙ και
  • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών εταιρείας αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση των πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών της εταιρείας σας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων 

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top