ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα έναρξης εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ1,2,3,5
ΤΕΛΟΣ: 165,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 165,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε τα ακόλουθα έντυπα για να εγγράψετε εταιρεία στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των εκατό εξήντα πέντε ευρώ (€165) σε περίπτωση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο ή το συνολικό τέλος των διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€235) σε περίπτωση εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο: 

  • θέσμια δήλωσης συμμόρφωσης (έντυπο ΗΕ1) υπογεγραμμένη ενόρκως στο δικαστήριο από τον εμπιστευμένο δικηγόρο με τη σύσταση της∙
  • κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας (έντυπο ΗΕ2)∙
  • κοινοποίηση των στοιχείων των πρώτων διευθυντών και γραμματέα της εταιρείας (έντυπο ΗΕ3).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα σύστασης εταιρείας αντίστοιχα.

Σε περίπτωση σύστασης δημόσιας εταιρείας, απαιτείται παράλληλα η καταχώριση της συγκατάθεσης των προσώπων που θα ενεργούν ως διοικητικοί σύμβουλοι (έντυπο ΗΕ5) καταβάλλοντας το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Για εγγραφή εταιρείας με επίσπευση, θα πρέπει να καταβληθεί το επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100).

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή της εταιρείας σας, να λάβετε και Πιστοποιημένα Αντίγραφα των συναφή με τη σύσταση της εταιρείας Πιστοποιητικών θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.  

Εναλλακτικά μπορείτε να εγγράψετε την εταιρεία σας ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εγγραφή εταιρείας

 

ΗΕ1

Θέσμια δήλωσης συμμόρφωσης

ΗΕ2

Κοινοποίηση της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας

ΗΕ3

Κοινοποίηση των στοιχείων των πρώτων διευθυντών και γραμματέα της εταιρείας

ΗΕ5

Κατάλογος προσώπων που συγκατατίθενται να ενεργούν σαν διευθυντές δηµόσιας εταιρείας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top