ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα έναρξης εταιρείας

  Νόμος
No.: Κεφ./Cap. 113
ΤΕΛΟΣ: Χωρίς χρέωση
Λεπτομέρειες

Μπορείτε να αξιοποιήσετε τον κατάλληλο τύπο ιδρυτικού έγγραφου αναλόγως του τύπου της υπό σύστασης εταιρείας για να προβείτε σε εγγραφή εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών:

  • τύπος ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
  • τύπος ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση χωρίς μετοχικό κεφάλαιο 
  • τύπος ιδρυτικού εγγράφου εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και με μετοχικό κεφάλαιο 

Παράλληλα, παρατίθεται πιο κάτω το πρότυπο ιδρυτικό έγγραφο που μπορεί να υιοθετηθεί σε περίπτωση που θα συσταθεί ιδιωτική εταιρεία με μετοχές της οποίας στο ιδρυτικό δε θα περιέχονται εξειδικευμένοι σκοποί και η εταιρεία θα διεξάγει εργασίες ως εμπορική εταιρεία γενικών σκοπών.

Για περαιτέρω πληροφορίες, αναφορικά με τον τύπο εταιρείας που μπορείτε να συστήσετε, τα στοιχεία του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, καθώς και την διαδικασία σύστασης εταρείας, μπορείτε να ανατρέξετε στις ακόλουθες σελίδες:

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top