ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Official Receiver

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Ευρωπαικών Εταιρειών

  Έντυπο
No.: ΕΔ12
ΤΕΛΟΣ: κυμαινόμενο
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε, διά χειρός/ταχυδρομείου, το έντυπο ΕΔ12 για να εξασφαλίσετε πιστοποιημένα αντίγραφα ή πιστοποιητικά μίας εγγεγραμμένης ευρωπαϊκής εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών, καταβάλλοντας:

  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό ∙ 
  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) ή πενήντα ευρώ (€50) στην περίπτωση πιστοποιημένου αντιγράφου ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου που προσκομίζεται ή δεν προσκομίζεται αντίστοιχα  και
  • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις και στη σελίδα Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Ευρωπαϊκής Εταιρείας αντίστοιχα.

Το πιο κατω νέο έντυπο ΕΔ12 τίθεται σε εφαρμογή από τις 12 Φεβρουαρίου 2021.

ΕΔ12

Έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top