ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Συνεταιρισμού

  Έντυπο
No.: Σ2
ΤΕΛΟΣ: 40,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο για αλλαγή στα στοιχεία του συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) για να κοινοποιήσετε στον Έφορο Εταιρειών οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του συνεταιρισμού σας όπως αλλαγή ονόματος, αλλαγή στη φύση εργασίας, αλλαγή στη διεύθυνση του τόπου εργασίας, διορισμό, παραίτηση ή αλλαγή στοιχείων συνεταίρων, αλλαγή στα στοιχεία κεφαλαίου/συνεισφοράς, αλλαγή σε άλλη επωνυμία με την/τις οποία διεξάγονται εργασίες, αλλαγή στη χρονική περίοδο ή όρους διάλυσης.

Με την υποβολή του εν λόγω εντύπου καταβάλλεται το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) για κάθε αλλαγή και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου, αναφορικά με αλλαγή στα στοιχεία των συνεταίρων και διεύθυνσης του τόπου εργασίας πέραν των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα Επικαιροποίηση μητρώου συνεταιρισμού αντίστοιχα.

Σ2

Αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top