ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου Σ2 είναι:

  • ο αριθμός και το όνομα του συνεταιρισμού,
  • η ημερομηνία αλλαγής (να μην είναι προγενέστερη της τελευταίας καταχωρισμένης αλλαγής),
  • να είναι υπογεγραμμένο από τον συνέταιρο ή τους συνεταίρους που δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον συνεταιρισμό.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο,
  • να μην υπογράψει το έντυπο ο συνέταιρος ή οι συνέταιροι που δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον συνεταιρισμό,
  • να ζητήσουν αλλαγές πέραν μίας συγκεκριμένης ημερομηνίας,
  • να ζητείται η αλλαγή του ονόματος του συνεταιρισμού χωρίς να έχει ζητηθεί, εκ των προτέρων, έγκριση του ονόματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση μητρώου συνεταιρισμού.

go to top