ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Συνεταιρισμού

  Έντυπο
No.: Σ1
ΤΕΛΟΣ: 120,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 120,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την αίτηση για εγγραφή του συνεταιρισμού (έντυπο Σ1), καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των εκατό είκοσι ευρώ (€120) και το επιπρόσθετο τέλος των σαράντα ευρώ (€40) για επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα Σύσταση συνεταιρισμού αντίστοιχα.

Εναλλακτικά μπορείτε να εγγράψετε τον συνεταιρισμό ηλεκτρονικά καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-εγγραφή συνεταιρισμού

Σ1

Αίτηση για εγγραφή συνεταιρισμού

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top