ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα επικαιροποίησης μητρώου εταιρείας

  Έντυπο
No.: ΗΕ63
ΤΕΛΟΣ: 20,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο απόκτησης ιδίων μετοχών (έντυπο ΗΕ63) για να επικαιροποιήσετε σχετικά το μητρώο της εταιρείας σας, καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις και στη σελίδα Επικαιροποίηση μετοχικού κεφαλαίου & μετόχων αντίστοιχα.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το πιο κάτω νέο έντυπο ΗΕ63.

ΗΕ63

Απόκτηση ιδίων μετοχών

ΗΕ63 Πρόσθετο φύλλο

Στοιχεία απόκτησης ιδίων μετοχών

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top