ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη Εμπορικής Επωνυμίας

  Έντυπο
No.: ΕΕ2
ΤΕΛΟΣ: 40,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το έντυπο για αλλαγές στα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας (έντυπο ΕΕ2) για να προχωρήσετε με αλλαγή ονόματος της εμπορικής επωνυμίας, αλλαγή στη φύση εργασίας, αλλαγή στη διεύθυνση του τόπου εργασίας, αλλαγή σε οποιαδήποτε άλλη ή άλλες εμπορικές επωνυμίες με την/τις οποίες διεξάγονται εργασίες, αλλαγή στο όνομα, στη διεύθυνση ή σ’ άλλα στοιχεία του ιδιοκτήτη, καθώς και παύσης της διεξαγωγής εργασιών της εμπορικής επωνυμίας καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των σαράντα (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου, αναφορικά με αλλαγή στη διεύθυνση του τόπου εργασίας καθώς και σε αλλαγή στα στοιχεία του ιδιοκτήτη, πέραν των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη συμπλήρωση του εντύπου, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης και στη σελίδα επικαιροποίηση μητρώου εμπορικής επωνυμίας ή διαγραφή εμπορικής επωνυμίας αντίστοιχα.

ΕΕ2

Αλλαγές στα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top