ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΕΕ2 είναι:

  • η ημερομηνία αλλαγών να είναι μεταγενέστερη της τελευταίας καταχωρισμένης αλλαγής στον φάκελο της εμπορικής επωνυμίας,
  • ο αριθμός και το όνομα της εμπορικής επωνυμίας,
  • υπογραφή από τον ιδιοκτήτη (να είναι η ίδια με την υπογραφή που φαίνεται στη σύσταση της εμπορικής επωνυμίας στο ΕΕ1),
  • να σημειωθεί ποιά είναι η αλλαγή που ζητείται από το σημείο 1-6 του εντύπου και να αφορά μία συγκεκριμένη ημερομηνία.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος,
  • παράλειψη υπογραφής του εντύπου από τον ιδιοκτήτη της εμπορικής επωνυμίας,
  • όταν δεν συμπληρώνεται ορθά η αλλαγή που ζητείται,
  • όταν η αλλαγή που ζητείται δεν αφορά μόνο μία συγκεκριμένη ημερομηνία,
  • όταν δεν συμπληρώνεται ο αριθμός και το όνομα της εμπορικής επωνυμίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα σελίδα επικαιροποίηση μητρώου εμπορικής επωνυμίας ή διαγραφή εμπορικής επωνυμίας αντίστοιχα.

go to top