ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπα και Τέλη ΕΟΟΣ

  Έντυπο
No.: ΕΟΟΣ2, ΕΟΟΣ3
ΤΕΛΟΣ: 340,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε το ακόλουθο έντυπο (έντυπο ΕΟΟΣ2), για να εγκαθιδρύσετε κατάστημα Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνοδευόμενο από το έντυπο ΕΟΟΣ3, καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των τριακοσίων σαράντα ευρώ (€340) και επιπρόσθετο τέλος εκατόν ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Εγκαθίδρυση καταστήματος ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Εάν επιθυμείτε, με την εγγραφή του καταστήματος του ΕΟΟΣ, να λάβετε και πιστοποιημένα αντίγραφα, των συναφή με την εγκατάσταση του καταστήματος του ΕΟΟΣ Πιστοποιητικών, θα πρέπει να καταβάλετε το επιπρόσθετο ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ (€120), με την προσκόμιση αντίγραφου της σύμβασης σύστασης, ή σε αντίθετη περίπτωση, εκατόν τριάντα ευρώ (€130) και εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

ΕΟΟΣ2

Δήλωση Εγγραφής Καταστήματος ΕΟΟΣ

ΕΟΟΣ3

Στοιχεία και Αλλαγή Στοιχείων σε σχέση με Αξιωματούχους

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top