ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ2 είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • ημερομηνία αλλαγής. Προσοχή: Το συγκεκριμένο πεδίο δεν συμπληρώνεται κατά την εγγραφή της εταιρείας, αλλά ΜΟΝΟ σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου της εταιρείας και πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε 14 ημέρες από την αλλαγή του Ν89(Ι)/2015 ∙
  • πλήρης διεύθυνση στα ελληνικά ∙
  • υπογραφή αξιωματούχου και ημερομηνία (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Ελέγχεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα έχουν επισυναφθεί:

  • βεβαίωση γραμματέα (σε περίπτωση που ο γραμματέας είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
  • παράλειψη συμπλήρωσης/υποβολής των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου.

go to top