ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Εταιρείας

Επικαιροποίηση διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου 

Κάθε εταιρεία πρέπει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου μπορούν να στέλνονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις. Μετά την εγγραφή της, η εταιρεία μπορεί να αλλάξει το εγγεγραμμένο γραφείο σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στην Κύπρο και οφείλει να ειδοποιήσει για την αλλαγή αυτή τον Έφορο Εταιρειών, καταχωρώντας το έντυπο ΗΕ2 εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αλλαγή του. 

 Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε την κοινοποίηση αλλαγής εγγεγραμμένου γραφείου (έντυπο ΗΕ2) είτε διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιριών είτε διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τη βεβαίωση γραμματέα ότι οι αλλαγές είναι σύμφωνα με το μητρώο της εταιρείας που τηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας.

Ανάλογα με τον τρόπο υποβολής τού εντύπου, τα τέλη μπορούν να καταβληθούν:

  • με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής∙
  • τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή, σε περίπτωση υποβολής διά χειρός/ταχυδρομείου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου εταιρείας και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

η-καταχώριση αλλαγής 

go to top