ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ35 είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • πλήρης στοιχεία και πλήρης διεύθυνση παραλήπτη/διαχειριστή ∙
  • πλήρης περιγραφή της επιβάρυνσης ∙
  • υπογραφή και σφραγίδα τράπεζας.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο ∙
  • παράλειψη συμπλήρωσης των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Διορισμός Παραλήπτη / Παραλήπτη - Διαχειριστή.

go to top