ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση μητρώου Παραλήπτη/ Παραλήπτη - Διαχειριστή

Διορισμός Παραλήπτη/Παραλήπτη - Διαχειριστή

Πρόσωπο μπορεί να διοριστεί παραλήπτης ή παραλήπτης - διαχειριστής της περιουσίας εταιρείας, είτε με διάταγμα δικαστηρίου είτε από πιστωτή με βάση τις εξουσίες που περιέχονται σε οποιοδήποτε έγγραφο.

Ο παραλήπτης παίρνει στην κατοχή του τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για τα οποία διορίστηκε παραλήπτης και τα εκποιεί με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση συγκεκριμένων χρεών και όχι τη διάλυση της εταιρείας. Ο διαχειριστής διορίζεται για να συνεχίσει την επιχείρηση µε σκοπό να την πωλήσει ως δρώσα οικονοµική μονάδα. Συνήθως το ίδιο πρόσωπο διορίζεται παραλήπτης και διαχειριστής.

Βασική προϋπόθεση διορισμού του παραλήπτη ή παραλήπτη-διαχειριστή αποτελεί η προηγούμενη εγγραφή του στο μητρώο συμβούλων αφερεγγυότητας.

Ο παραλήπτης/διαχειριστής πρέπει να υποβάλει στον Έφορο, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος ή του διορισμού του , ειδοποίηση διορισμού παραλήπτη/διαχειριστή (έντυπο ΗΕ35).

Καταχώριση ειδοποίησης
Mπορείτε να υποβάλετε το έντυπο ΗΕ35διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το Διάταγμα Δικαστηρίου για διορισμό του παραλήπτη / διαχειριστή (μόνο σε περίπτωση διορισμού από δικαστήριο), καταβάλλοντας το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) πληρωτέο τοις μετρητοίς ή με επιταγή ή με αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή. Για τη διαδικασία καταχώρισης του εντύπου με επίσπευση, καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση του διορισμού παραλήπτη/διαχειριστή και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης/διαχειριστής οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών καταχωρώντας:

έκθεση περιουσιακών στοιχείων ∙
λογαριασμό εισπράξεων και πληρωμών ∙ και 
ειδοποίηση παύσης του.

 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top