ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του εντύπου ΗΕ38 είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • στοιχεία παραλήπτη ή διαχειριστή ∙
  • ημερομηνία παραίτησης ∙
  • υπογραφή παραλήπτη/διαχειριστή,

Προσοχή: Πριν την υποβολή του εντύπου ΗΕ38 προηγείται η υποβολή του εντύπου ΗΕ37, και ΗΕ39 ή ΗΕ40, ανάλογα με τον τρόπο διορισμού του Παραλήπτη/Διαχειριστή (από πιστωτή ή με Διάταγμα Δικαστηρίου).

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης του εντύπου από τον εξεταστή:

  • το έντυπο που υποβλήθηκε δεν είναι το θεσμοθετημένο έντυπο. Τα θεσμοθετημένα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα γραφεία του Τμήματος ∙
  • δεν προηγήθηκε η υποβολή των εντύπων ΗΕ37, και ΗΕ39 ή ΗΕ40 ∙
  • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Παύση Παραλήπτη /Παραλήπτη - Διαχειριστή.

go to top