ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα βασικότερα κριτήρια ελέγχου του ψηφίσματος είναι:

  • αριθμός και όνομα εταιρείας ∙
  • στο ψήφισμα  πρέπει να γίνεται αναφορά στην ημερομηνία της απόφασης και να είναι πιστοποιημένο (υπογεγραμμένο) από ένα διευθυντή ή τον γραμματέα της εταιρείας ∙
  • υπογραφή αξιωματούχου (σε περίπτωση που ο αξιωματούχος είναι εταιρεία χρειάζεται και η σφραγίδα της εταιρείας) ∙
  • τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Συχνότεροι λόγοι απόρριψης των εγγράφων από τον εξεταστή:

  • παράλειψη συμπλήρωσης/προσκόμισης των πιο πάνω στοιχείων.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στη σελίδα Τροποποίηση ιδρυτικού & καταστατικού εγγράφου

go to top