ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα ακόλουθα πιστοπoιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά μπορούν να αιτηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων του Κλάδου Εταιρειών:

Πιστοποιημένα αντίγραφα:

 • Πιστοποιητικό Συστάσεως.
 • Πιστοποιητικό Έναρξης Εργασιών.
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Επιβάρυνσης.
 • Πιστοποιητικό Τροποποίησης Σκοπών.
 • Πιστοποιητικό Μείωσης Κεφαλαίου.

 Πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου.
 • Πιστοποιητικό Διευθυντών.
 • Πιστοποιητικό Μετόχων.
 • Πιστοποιητικό Μελών.
 • Πιστοποιητικό Κεφαλαίου.
 • Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία υφίσταται.
 • Πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει επιβαρύνσεις.
 • Πιστοποιητικό Διαγραφής εταιρείας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου.

go to top