ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Εταιρείας

Εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου

Mπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας για εξασφάλιση των πιστοποιημένων αντιγράφων / πιστοποιητικών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών, συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο και καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος των:

  • είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο / πιστοποιητικό ή
  • σαράντα ευρώ (€40) στην περίπτωση πιστοποιημένου αντιγράφου ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου, και
  • το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα πιο πάνω τέλη είναι πληρωτέα με πιστωτική κάρτα.

Δείτε το σχετικό κατάλογο των πιστοποιημένων αντιγράφων /πιστοποιητικών που μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά.

Σημειώνεται ότι, μόνο κατά την υποβολή της εγγραφής της εταιρείας σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης μπορείτε να ζητήσετε ηλεκτρονικά το πιστοποιημένο αντίγραφο του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της εταιρείας. Μετά την εγγραφή της εταιρείας, το πιστοποιημένο αντίγραφο του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο δια χειρός/ταχυδρομείου.

Ακολούθως της υποβολής του αιτήματος και της καταβολής του αντίστοιχου τέλους, τα εν λόγω πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά θα εμφανιστούν στο χώρο εργασίας του εγγεγραμμένου χρήστη.

Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την υπογραφή των εν λόγω πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών, μπορείτε να τα προσκομίσετε στον Κλάδο Πιστοποιημένων Αντιγράφων όπου επί τόπου θα υπογραφούν και σφραγιστούν από αρμόδιο λειτουργό.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, διαφορετικά πρέπει πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

η-εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top