ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

 

Τα ακόλουθα πιστοπoιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά μπορούν να αιτηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων του Κλάδου Εταιρειών:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγράφων
  • Πιστοποιητικό Διεύθυνσης Τόπου Διεξαγωγής Εργασιών
  • Πιστοποιητικό Διευθυντών
  • Πιστοποιητικό Εξουσιοδοτημένων Προσώπων
  • Πιστοποιητικό ότι η Αλλοδαπή Εταιρεία υφίσταται
  • Πιστοποιητικό Διαγραφής
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Αλλοδαπής Εταιρείας
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Αλλαγής Ονόματος
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών διά διαδικτύου.

go to top