ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Χρήσιμες Συμβουλές και Σημειώσεις

Λεπτομέρειες

Τα ακόλουθα πιστοπoιημένα αντίγραφα/πιστοποιητικά εμπορικής επωνυμίας μπορούν να αιτηθούν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης εγγράφων του Κλάδου Εταιρειών:

  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Πιστοποιητικού Αλλαγών
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Διεύθυνσης Τόπου Εργασία
  • Πιστοποιητικό ότι η Εμπορική Επωνυμία Υφίσταται
  • Πιστοποιημένο Αντίγραφο Διαγραφή

Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών διά διαδικτύου.

go to top