ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εξασφάλιση Πιστοποιημένων Αντιγράφων/ Πιστοποιητικών Εμπορικής Επωνυμίας

Εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών δια διαδικτύου

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας για εξασφάλιση των πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών διαμέσου του συστήματος ηλεκτρονικής καταχώρισης του Εφόρου Εταιρειών συμπληρώνοντας το σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο κατά καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος (πληρωτέα με πιστωτική κάρτα) των:

  • είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο / πιστοποιητικό, και
  • σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας, το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) ανά πιστοποιημένο αντίγραφο/ πιστοποιητικό  

Δείτε το σχετικό κατάλογο των πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών που μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά.

Ακολούθως της υποβολής του αιτήματος και της καταβολής του αντίστοιχου τέλους, τα εν λόγω πιστοποιημένα αντίγραφα/ πιστοποιητικά θα εμφανιστούν στο χώρο εργασίας του εγγεγραμμένου χρήστη.

Τα πιστοποιητικά και πιστοποιημένα αντίγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά φέρουν σχετικό κωδικό αυθεντικότητας. Η αυθεντικότητα των εν λόγω εγγράφων δύναται να επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την υπογραφή των εν λόγω πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών, μπορείτε να τα προσκομίσετε στο Κλάδο Πιστοποιημένων Αντιγράφων όπου επί τόπου θα υπογραφούν και σφραγιστούν από αρμόδιο λειτουργό.

Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της, διαφορετικά πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

η-εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων 

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top